--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kino-katedra je cikel izobraževalnih vsebin, ki s programom predavanj, delavnic, predstavitev knjig, okroglih miz in tradicionalne letne Jesenske filmske šole, mednarodnega simpozija filmske teorije, zapolnjuje vrzeli filmske teorije ter izobraževanja na področju filma pri nas.

 

V sezoni 2013/14 smo poleg naštetih vsebin začeli z izvajanjem programa pedagoško-andragoškega izobraževanja. Gre za ponudbo propedevtičnih vsebin, s katerimi si bodo gledalci filmov ob gledalski izkušnji zagotovili še dodatno izkušnjo filma z analizo oziroma razpravo.

 

S pripravo predavanj, simpozijev, delavnic in ustreznih učnih gradiv si prizadevamo, da proces vzgoje, motivacije in mobilizacije pogleda postane predvsem kinematografska različica razvijanja kritične moči razsojanja in izobraževanja za svobodo duha. Teoretsko-analitični program temelji na nizu filmskih projekcij, pospremljenih z dodatnimi kulturno-vzgojnimi aktivnostmi. Ob projekciji tako ponujamo nabor predavanj, vezanih na analizo osnovnih filmskih izraznih sredstev, ki so temeljni pogoj za razumevanje filmske umetnosti.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z uvajanjem pričujočega projekta v svoj program se Kinoteka pridružuje prizadevanjem na državni ravni v okviru vizije Nacionalnega programa za kulturo, ki med svojimi cilji izpostavlja tudi uvrstitev filmske in medijske vzgoje v nacionalni kurikulum. S temi zavzemanji se filmska stroka ukvarja že vrsto let, ko vztraja v prepričanju o nujnosti vpeljave filmske in medijske vzgoje v celoten šolski proces, tako da bi bile določene vsebine s filmskega in avdiovizualnega področja na vseh ravneh izobraževanja bodisi ustrezno individualno obravnavane ali pa razporejene v kontekst posameznih predmetov. Na ta način se nadaljujejo pobude vzbujanja prepotrebnega zanimanja za »vzgojo pogleda« oziroma »filmsko opismenjevanje« kot ključnih dejavnikov usklajevanja izobraževanja s sodobnimi umetnostmi.

Seveda uvajanje filma v kurikulum vselej predstavlja tudi vprašanje kompetenc, saj so dijaki ob vstopu v šolo že sami aktivni gledalci oziroma sprejemniki filmskega medija in ostalih avdiovizualnih vsebin. Izobraževalni proces naj bi jih zato opremil zlasti z možnostmi premišljevanja vsaj deloma »že znanega«, kar pa seveda pomeni, da dejanska usmeritev pedagoške dejavnosti ne more meriti toliko na razlago ali interpretacijo videnih vsebin, marveč se mora v enaki meri posvečati dejavnikom samega pogleda in zasnove vedenja, ki ga zmore zainteresirani pogled doseči.

Zato se zdi nadvse pomembno, da se tudi pedagoški delavci dejavno vključijo v proces izobraževanja, ki ga ponujajo ustrezno usposobljene institucije. Temeljni namen programa delavnic je tako zapolniti praznino v ponudbi strokovnih vsebin za dodatno izobraževanje učiteljev kulturnih programov o možnostih in načinih uporabe filma v kurikularnem procesu. Na njihovo pomanjkanje namreč opozarjajo udeleženci vsakoletnih srečevanj in posvetov pedagoških delavcev, kakršne predstavljajo Kulturni bazar, posveti ravnateljev srednjih šol ipd., kjer se vselej izkazuje tudi izjemno zanimanje za možnosti dodatnega izobraževanja.

 

Vprašanja o izvedbi in prijave za celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program sprejemamo na elektronskem naslovu:

andrej.sprah@kinoteka.si

tel.: 01 43 42 529

dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka

 

1