--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program delavnic je sestavljen iz uvodnega predavanja, ki bo zakoličilo izhodišča za razpravo po filmski projekciji. Predavanju sledi projekcija izbranega filmskega dela, tej pa razprava, ki bo sicer programsko vodena, vendar pa v ključnih segmentih odprta tudi za predstavitev primerov »dobre prakse«, skozi katere bodo pedagogi lahko izmenjevali izkušnje ob realizaciji filmskih programov znotraj individualne zasnove izobraževalnega procesa. Konkretna časovnica naj bi zajemala eno šolsko uro dolgo predavanje, filmsko projekcijo (pri kateri večina izbranih filmov ne presega »klasične« dolžine 90 minut), zadnja (šolska) ura pa je namenjena razpravi. Udeležba na delavnicah je v celoti brezplačna in je poleg neposredne ciljne publike pedagoških delavcev namenjena tudi vsej ostali zainteresirani javnosti. Prijavljeni udeleženci prejmejo v dar tri publikacije (po lastnem izboru) iz kinotečne založniške dejavnosti zadnjih let.

 

Program delavnic sestavlja uvodno predavanje, projekcija izbranega filmskega dela in programsko vodena razprava. Udeležba na delavnicah, ki potekajo v popoldanskem času od 17.00 do 21.00 ure, je v celoti brezplačna. Namenjena je pedagoškim delavcem v srednjih šolah in učiteljem zadnje triade osnovnih šol, posameznikom, ki se samostojno ukvarjajo s filmsko vzgojo ter zainteresirani javnosti.


Delavnice pripravlja in izvaja dr. Andrej Šprah (vodja raziskovalno-založniškega oddelka Kinoteke) v sodelovanju z Majo Krajnc (koordinatorko in izvajalko izobraževalnega programa Kino-katedra za srednješolce), sodelavci Slovenske kinoteke ter zunanjimi sodelavci.


Prijave na celoten sklop delavnic oziroma posamezen izbrani program (in morebitna dodatna vprašanja) sprejemamo do začetka delavnic na elektronskem naslovu:

 

andrej.sprah@kinoteka.si

tel.: 01 43 42 529

dr. Andrej Šprah, vodja raziskovalno-založniškega oddelka

 

1