--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KINO-KATEDRA ZA PEDAGOGE II: Metodologija filmske vzgoje


V Slovenski kinoteki najavljamo novo sezono programa Kino-katedra za pedagoge z naslovom »Metodologija filmske vzgoje«. Drugi letnik delavnic v šolskem letu 2014/15, namenjen predvsem pedagogom v srednjih šolah in zadnji triadi devetletke ter zainteresirani javnosti, bo posvečen obravnavi nekaterih pomembnih vprašanj, s katerimi se srečujemo ob uvajanju filmskih vsebin v vzgojni proces. Ob mesečnih srečanjih se bomo osredotočili na različne možnosti obravnave filmske umetnosti v okviru osmih tematskih zastavkov: filmski izraz in njegovi razvojni poudarki, avtorski film, žanrski film, kratki film, dokumentarni film, mladinski film, filmske adaptacije (literarnih del) in svetovni film. V sklopu posamezne teme bomo spoznali načela različnih disciplin filmskega preučevanja (filmologije, naratologija, estetike, ontologije, spoznavne teorije itn.), se seznanili z raznovrstnimi pristopi k poučevanju filmske kulture kot so zgodovinski, problemski, analitični ali vrednostni pristop in obdelali tri temeljne aspekte kinematografije: literarnega, dramatskega ter filmskega.


1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. RAZVOJNI POUDARKI FILMSKEGA IZRAZA / PDF

Novo sezono programa Kino-katedra za pedagoge, posvečeno metodologiji filmske vzgoje, začenjamo s tematskim osredotočenjem na vprašanje razvoja filmskih izraznih sredstev; natančneje na določen zgodovinski prelom v njihovem pojmovanju. Na osnovi metodičnega načela bomo preko problemskega pristopa podali primer mikro-analize ustvarjalnih prijemov in tehnik, uporabljanih za zasnovo pomenov nekaterih ključnih elementov filmske pripovedi. Kot študija primera nam bo služilo eno najpomembnejših del v zgodovini sedme umetnosti, tj. film Državljan Kane (Citizen Kane) s katerim je »čudežni deček« Orson Welles leta 1941 odločno posegel v ustaljeno filmsko govorico in dodobra spremenil načine pojmovanja prostora, časa, čustev in strasti oziroma njihovega izražanja s filmskimi sredstvi.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2.AVTORSKI FILM: OSNOVNI ELEMENTI KONCEPTA FILMSKEGA AVTORSTVA / PDF

V drugem programskem sklopu Kino-katedre za pedagoge se bomo posvetili vprašanju avtorskega filma in njegovim ključnim razvojnim stopnjam oziroma poudarkom. Kot možne načine obravnave avtorstva v pedagoškem procesu izpostavljamo zgodovinsko izhodišče, estetsko načelo ter integracijski pristop. Za filmski študijski primer smo izbrali celovečerni prvenec enega najvidnejših filmskih avtorjev izza »železne zavese« Andreja Tarkovskega Ivanovo otroštvo (Ivanovo detstvo) – delo, s katerim je Tarkovski leta 1962 stopil na izjemo ustvarjalno pot, kronano z deli kot so Andrej Rubljov, Zrcalo ali Stalker.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3.ŽANRSKI FILM: TEMELJNI VIDIKI ZASNOVE ŽANRSKEGA FILMA / PDF

Tretje poglavje letošnjega programa Kino-katedre za pedagoge nas bo vodilo k pregledu nekaterih pomembnih vprašanj, na katera naletimo pri preučevanju žanrskega filma. Ob posebnem pogledu na značilnosti filmske kriminalke in še posebej srhljivke, kot ene temeljnih filmskih metod raziskovanja razmerja med človekom in nedoumljivostjo razsežnosti zla, se bomo soočili z nekaterimi možnostmi obravnave žanra v razredu. V svet srhljivk pa nas bo neposredno popeljal nemara največji mojster obravnavanega žanra (in »izumitelj« filmskega suspenza, kot temeljnega principa zasnove in stopnjevanja pripovedne napetosti), Alfred Hitchcock oziroma njegova kultna klasika Ptiči (The Birds) iz leta 1963.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

4.FILMSKE ADAPTACIJE: RAZMERJE MED KNJIŽEVNOSTJO IN KINEMATOGRAFIJO V FILMSKIH PRIREDBAH OZ. EKRANIZACIJAH LITERARNIH DEL / PDF

V prvem ponovoletnem srečanju na Kino-katedri za pedagoge se bomo posvetili vidikom razmerja med literaturo in filmom, konkretneje filmskim priredbam književnih del. Soočili se bomo z nekaterimi tradicionalnimi pogledi in z njihovo subverzijo v aktualnih pristopih, ki prisegajo na hibridizacijo obravnav ekranizacij – zlasti skozi vidike medbesedilnosti, medmedijskosti in meddisciplinarnosti. Obravnavali pa bomo tudi nekaj najustreznejših učnih metod, med katerimi je na prvem mestu korelacijsko-integracijski pristop. Za študijski primer nam bo služil zgled iz bogate slovenske zgodovine filmskih adaptacij; tj. ena izmed slovitih klasičnih »dobesednih« priredb – Cankarjev Martin Kačur v ekranizaciji Igorja Pretnarja Idealist (1976).

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

5. MLADINSKI FILM: IZHODIŠČA ZA OBRAVNAVO/ PDF

Februarska Kino-katedra za pedagoge nas bo popeljala v svet mladinskega filma, kot svojevrstne oblike, ki ni niti striktno žanrsko določena niti povsem neodvisna od zvrstnih konvencij. Izpostavili bomo temeljno razliko med filmi o mladih in najstniških problemih, ki so namenjeni samo mladim in filmih o mladosti in mladostnikih, ki nimajo striktno določenega ciljnega občinstva. Opredelili bomo tudi filmsko vzgojne pristope, ki se dozdevajo najustreznejši za poučevanje obravnavane problematike. Film, ki si ga bomo ogledali, sodi v novejšo zgodovino domače mladinske kinematografije; tj. film Distorzija (2009) Mihe Hočevarja, ki bo sodeloval tudi v razpravi po projekciji.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

6. DOKUMENTARNI FILM: POUDARKI IN PRELOMI/ PDF

V marčevski izdaji Kino-katedre za pedagoge se bomo srečali z vprašanji dokumentarnega filma kot samostojne filmske vrste, z izjemno bogato paleto zvrsti, podzvrsti, šol, gibanj in smeri. Posebej se bomo posvetili vprašanju osebnoizpovednega dokumentarca oziroma dveh njegovih sodobnih oblik – prvoosebnemu in individualnemu dokumentarnemu filmu. Za študijski primer nam bo služil film Otroci (2008) cineasta in filmskega zanesenjaka Vlada Škafarja, ki se med domači filmskimi ustvarjalci najintenzivneje posveča vprašanjem osebnosti in iskanju izjemnih, univerzalnih vrednot v izkušnjah običajnih ljudi. Vlado Škafar bo svoje bogate izkušnje filmskih srečevanj delil z nami na pogovoru po projekciji filma.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7. SVETOVNI FILM: OSVOBODILNE KINEMATOGRAFIJE, KI SO SPREMENILE POJMOVANJE FILMSKE UMETNOSTI / PDF